شماره ثبت موضوع توضیحات لینک دانلود
1 روش تشخيص معلم خوب از معلم بد؟ داشتن يک معلم انگليسي خوب يکي از مهم‌ترين ملزومات يادگيري زبان انگليسي است که بسياري از افراد آن را دست‌کم مي‌گيرند. معلم انگليسي شما (خصوصي يا غيرخصوصي فرق نمي‌کند) ممکن است بي‌انرژي باشد و يا مطالبي را به شما آموزش دهد که جذاب نباشند؛ نهايتا يک معلم زبان انگليسي مي‌تواند منجر به اين امر شود که فکر کنيد زبان‌آموز خوبي نيستيد و يا استعداد يادگيري زبان انگليسي را نداريد. فایل دانلود
2 Learning grammer Grammar is like a game. Some who are well-versed with the language learn grammar intuitively; some struggle with tenses, clauses, sentences, and so on. Below we put forward some effective ways to learn & improve English grammar. فایل دانلود
3