شرایط ثبت نام

شرايط ثبت نام
1. ارائه يک قطعه عکس 4*3
2. ارائه يک برگ کپي کارت ملي
3. ارائه يک برگ کپي شناسنامه
4. تکميل فرم ثبت نام موسسه
5. پرداخت شهريه آموزشي
6. حضور در زمان تعيين شده جهت تعيين سطح ( ويژه زبان آموزان )
7. امکان مشاوره تخصصي حضوري يا آنلاين ويژه فراگيران علوم کامپيوتر و حسابداري
قوانين و مقررات کلي ثبت نام

• حضور به موقع ومستمر در آموزشگاه مطابق برنامه تعيين شده و خروج از آن در ساعات مقرر.
• دوره آموزشي به صورت گروهي 5 نفر به بالا و خصوصي ( 1 تا 3 نفر ) و نيمه خصوصي ( 4 تا 5 نفر ) ميباشد.
• در صورتي كه كارآموز عمدا يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي وغيره ،‌خسارتي به اموال آموزشگاه وارد كند موظف است ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به جبران آن اقدام نمايد
مرخصي بين ترم:

دانش آموزان عزيز مي توانند تا سه ماه (90 روز) بصورت متوالي در مرخصي بوده وهرزمان تا قبل از پايان اين مدت جهت ثبت نام خود بدون انجام تعيين سطح به واحد مراجعه نمايند اما درصورتيکه مرخصي بيشتر از مدت زمان اعلام شده باشد هيچ واحدي قادر به ثبت نام ايشان ون انجام تعيين سطح مجدد نخواهد بود
قوانين مربوط به انصراف فراگيران:

استرداد شهريه به معناي پس دادن و يا برگرداندن شهريه دانشجوي ثبت نام شده مي باشد که تحت شرايط خاص و طبق قوانين مشخصي انجام مي گيرد لذا مجتمع برتر از معدود آموزشگاههايي مي باشد که درصورت احراز شرايط فوق بدون کسر هيچگونه مبلغي بعنوان جريمه ، کل شهريه را مسترد مي نمايد.
• در صورت انصراف کارآموز از شرکت در دوره آموزشي تا 2 هفته قبل ازشروع ترم کل شهريه مسترد ميگردد.
• انصراف اگر يک هفته قبل ازشروع دوره باشد 30% از شهريه او کسر و الباقي مسترد ميگردد.
• بعد از شروع ترم کل شهريه مصوب سازمان قابل استرداد نخواهد بود.
• از تاريخ تنظيم اين قرارداد و شروع دوره آموزشي به بعد در صورتي كه كارآموز به هر علت از شركت در كلاس ها منصرف و يا به هر دليلي ، توانايي و امكان شركت در كلاس ها را از دست بدهد ،‌ هيچ وجهي از شهريه به كارآموز مسترد نخواهد شد

نکته: ارائه اصل قبض رسيد ثبت نام جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامي است.3