تاریخچه آموزشگاه

مجتمع آموزشي برتربا بيش از 10 سال سابقه درخشان در زمينه آموزش و با بهره گيري ازبهترين اساتيد و جديدترين سيستمهاي آموزشي به فراگيران و افراد علاقمند کمک مي کند تا با ياري جستن از اين سيستم و در نظر گرفتن شرايط، با نگرشي برتر بتوانند آمادگي مطلوبي جهت شرکت در مراکز مختلف کسب کنند. امروزه ميزان آگاهي و دانش جامعه و نحوه بکارگيري آن در حل مسائل و مشکلات، عامل اصلي رشد و توسعه در نظر گرفته مي شود. آنچه که ثروت يک ملت تلقي مي شود نه منابع طبيعي آن بلکه نيروي انساني و کارآمد و متعهد مي باشد. مجتمع آموزشي برتربا اين نگرش و با اتکاء به مديران و اساتيد متعهد خود،توانست در سال 1392 عنوان مدير نمونه کشوري را براساس راي کميته ارزشيابي سازمان فني و حرفه اي کشور ،کسب نمايد. يکي از نکات مهمي که همواره ذهن فراگيران را در فرآيند آموزشي و يادگيري در هر سيستمي به خود مشغول نموده، آموزش مؤثر با کيفيت مطلوب و در مدت زمان کوتاه است چرا که همواره نتايج سيستمهاي آموزشي براي فراگيران بسيار حائز اهميت است. اين مجتمع با کسب مجوزهاي آموزشي لازم از سازمانهاي متولي مانند : سازمان آموزش فني و حرفه اي و وزارت آموزش و پرورش کشور به فراگيران کمک ميکند تا بتوانند علاوه بر کسب مهارت هاي تخصصي ، کاربردي و بازار محور در پايان هردوره گواهينامه هاي رسمي و بين المللي نيز دريافت نمايند. در جهت نيل به اين هدف مرکز آموزش برتر اقدام به طراحي، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي مختلف فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) ، زبان انگليسي وحسابداري مالي و بازرگاني بصورت حضوري و يا الکترونيکي متناسب با نيازهاي روز کرده است. درپايان اميد است هريک از ما بتوانيم قدمي هرچند کوچک را در جهت پيشرفت علم و فن آوري و بالابردن سطح آگاهي جامعه و در نهايت سرافرازي کشور عزيزمان ايران برداريم.3