زبان آموزان برتر (Top Students)

زبان آموزان گرامی در صورتی که در پنج ترم آموزشی به عنوان نفر اول هر کلاس برگزیده شوند و 5 ستاره امتیاز بگیرند از تخفیف ویژه آموزشی بر خوردار خواهند گردید
محراب لشگريمشاهده پرونده