آزمون FCEAlternate Text

(اولین گواهی در زبان انگلیسی (به انگلیسی First Certificate in English) یا به اختصار FCE، یکی از مهم‌ترین امتحاناتی است که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می‌شود. قبول شدگان در این آزمون توانایی استفاده از زبان انگلیسی در مسائل کاری یا تحصیلی را خواهند داشت. این امتحان شامل بخش‌های زیر است: • خواندن (۶۰ دقیقه)
• نوشتن (شامل ۲ انشاء - ۸۰ دقیقه)
• کاربرد انگلیسی (۴۵ دقیقه)
• گوش کردن (۴۰ دقیقه)
• مکالمه شامل صحبت کردن با یک زبان‌آموز دیگر - ۱۵ دقیقهچرا FCE بخوانیم?

آزمون FCE در جدول برگزاری آزمون‌های رسمی دانشگاه کمبریج انگلستان پس از آزمون PET قرار گرفته و این آزمون دانش زبانی زبان‌آموزان را در سطح فرامیانی(Upper-Intermediate) مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همه ساله و در هر فصل تعداد بسیار زیادی از زبان‌آموزان در سراسرِ دنیا با شرکت در این آزمون و کسب نمره‌ی قبولی مدرک رسمی و بین‌المللی از دانشگاه کمبریج انگلستان دریافت می‌دارند
3